samo (1).jpgsamo (2).jpgsamol.jpgsamolot 2.jpgsamolot 4.jpgsamolot 5.jpgsamolot 6.jpgsamoloty 3.jpgsamoloty.jpgsamoloy.jpgsamolt.jpg

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witam na mojej stronie internetowej,

Misją mojej działalności jest wspieranie menedżerów i właścicieli firm w rozwoju i doskonaleniu kierowanych przez nich organizacji. Moje wieloletnie doświadczenie pokazuje, że tylko niezadowolenie ze stanu obecnego, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań oraz determinacja w ulepszaniu organizacji, technologii, strategii rynkowej i wszystkich innych aspektów prowadzenia firmy daje szanse długotrwałego wzrostu i sukcesu rynkowego. Wszystkich swoich klientów zachęcam do takiej postawy wspieram ich w poszukiwaniu ich własnej drogi rozwoju.

 

W swej pracy zwracam szczególną uwagę na obiektywizm i mierzalność stosowanych rozwiązań. Każda firma kończy każdy kolejny rok, miesiąc i dzień zyskiem lub stratą wyrażoną w złotych, euro, dolarach lub innej walucie. Podejmując decyzje menedżer musi mieś świadomość ich finansowych konsekwencji, musi umieć te konsekwencje przewidzieć, wyliczyć a później zweryfikować. Na co dzień zajmuję się kalkulacjami i budową narzędzi do kalkulacji konsekwencji różnego rodzaju działań i decyzji. Dzięki tej pracy i tym narzędziom działania moich klientów są bardziej precyzyjne, obarczone mniejszym ryzykiem i przyczyniają się do zwiększenia ich konkurencyjności.

 

Jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju, w którym wzrost firmy pociąga za sobą rozwój osobisty jej pracowników, zyski dla dostawców oraz korzyści dla społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Tworzy on także właściwy kontekst dla innowacyjności rozumianej jako poszukiwanie nowych lepszych rozwiązań przynoszących poprawę we wszystkich powyższych obszarach. Przez innowacyjność rozumiem zarówno wynalazki technologiczne i tworzenie nowych produktów jak i proste usprawnienia oparte na przykład o wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami i branżami. Przy takim podejściu do innowacyjności moja praca dla klienta nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez ponad 20 lat pracy dla firm z bardzo wielu branż jestem w stanie inspirować moich klientów podsuwając im rozwiązania znane i stosowane gdzieś indziej i możliwe do zaadaptowania także u nich.

 

W pracy z klientem stawiam na długotrwałą współpracę. Realizowane przeze mnie projekty trwają zwykle po kilka – kilkanaście miesięcy i często przeradzają się w kolejne zlecenia. Niejednokrotnie w ramach realizowanych projektów staję się na jakiś czas pełnoprawnym menedżerem w strukturze organizacyjnej klienta, realizuję powierzone mi zadania a następnie przekazuję je wskazanym osobom. Dzięki takiemu podejściu efekty mojej pracy są trwałe i przynoszą realne korzyści dla firm, z którymi pracuję.

 

Zapraszam do lektury mojej strony i do kontaktu ze mną.

 

Marcin Salski

Joomla templates by a4joomla